Strona główna

Strona 1 z 25  > >>

lut 5, 2016
Kategoria: Ogłoszenia

  

Osoby, które czują się poszkodowane przestępstwem

i chciałyby  poznać swoje prawa

mogą zgłosić się do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

i podległych jej jednostek,

gdzie bezpłatnie uzyskają poradę w ramach organizowanego

Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Zapraszamy w dniach od 22 do 26 lutego 2016r.

w godz. 9:00-15:00

 

 

 

Osoby, które czują się poszkodowane przestępstwem

 

i chciałyby  poznać swoje prawa

 

mogą zgłosić się do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

 

i podległych jej jednostek,

 

gdzie bezpłatnie uzyskają poradę w ramach organizowanego

 

Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

 

Zapraszamy w dniach od 22 do 26 lutego 2016r.

 

w godz. 9:00-15:00

 

lut 2, 2016
Kategoria: Ogłoszenia

 PO III G 213.1.2016

ŚRODKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

 

 

PO III G 213.1.2016

ŚRODKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

          Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późniejszymi zmianami) Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2 cyt. artykułu.

Realizacja zadań w 2015 roku następowała w środkach:

1) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
2) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 1, albo ich modernizacja;

          Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – działań w wyniku, których uzyskuje się oszczędność energii, w roku 2015 należało: 

- sukcesywna wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana 3 lamp oświetlenia stacjonarnego z żarowego na ledowe, wymiana lampy z czujką ruchu z żarowej na ledową,  zakup urządzeń o niskim zużyciu energii, zakup na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie  samochodu w klasie poziomu emisji spalin Euro 6. 

          W roku 2015 nadal będą podejmowane działania służące poprawie efektywności energetycznej. 

 

Prokurator Okręgowy

       w Ostrołęce

sty 11, 2016
Kategoria: Listy gończe

Ostrołęka, 2016-01- 11

PROKURATURA  OKRĘGOWA
             w Ostrołęce
       ul. T. Kościuszki 19, 

        07-410 Ostrołęka

PO I K 1112.1.2016

 

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

 

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim zwolniony został 1 etat asesorski.

 

Ostrołęka, 2016-01- 11

PROKURATURA  OKRĘGOWA
             w Ostrołęce
       ul. T. Kościuszki 19,

        07-410 Ostrołęka

PO I K 1112.1.2016

 

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

 

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim zwolniony został 1 etat asesorski.

          Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1-4 i 6 w zw. z art. 100 ust. 1 ustawy o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011, nr 270, poz. 1599 ze zm.), asesorem może być mianowany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora;
5. złożył egzamin prokuratorski  lub  sędziowski.

          Osoby zainteresowane mianowaniem na stanowisko asesora prokuratury i spełniające kryteria ustawowe mogą składać wymagane dokumenty do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka do dnia 29 lutego 2016 r.

          Do wniosku (zgłoszenia) należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, a w szczególności kopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy i psychologa oraz aktualną informację z KRK. 

          Po zakończonym konkursie osoby niezakwalifikowane będą mogły odebrać dołączone do zgłoszenia dokumenty; dokumenty te zostaną zniszczone w wypadku nieodebrania w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku konkursu.
          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 29 767 07 28; sprawę prowadzi Pani Katarzyna Strzelczyk.
          Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl. w zakładce informacje>oferty pracy.

 

Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska

 

gru 9, 2015
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

KOMUNIKAT PRASOWY NR 6


          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w dniu 08.12.2015r. skierowała do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec...

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY NR 6

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w dniu 08.12.2015r. skierowała do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec Waldemara O., oskarżonego o to, że w okresie od dnia 02 stycznia 2009r. do dnia 16 listopada 2012r. w Ostrowi Mazowieckiej, prowadząc działalność gospodarczą wprowadził do obrotu za pośrednictwem portalu Allegro towary w postaci 1400 koszulek oznaczonych zarejestrowanymi znakami towarowymi, powodując straty w łącznej wysokości około 65.000zł.

 

 

lis 27, 2015
Kategoria: Oferty pracy

 

I K 1111/2/15  - KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

KOMUNIKAT

          Informuję, że po przeprowadzeniu w dniu 27 listopada  2015 r. trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce do zatrudnienia zakwalifikowana została...

 

 

I K 1111/2/15  - KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

KOMUNIKAT

          Informuję, że po przeprowadzeniu w dniu 27 listopada  2015 r. trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce do zatrudnienia zakwalifikowana została Pani Karolina Remiszewska, która uzyskała łącznie 44 punkty oraz wyłoniono kandydata rezerwowego w osobie Pana Kamila Pieńkowskiego, który uzyskał łącznie 40 punktów.

 

Sekretarz Komisji

Strona 1 z 25  > >>Następna strona: Status prawny