Strona główna

Strona 1 z 47  > >>

maj 17, 2017
Kategoria: Listy gończe

KOMUNIKAT PRASOWY 34

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce pod nadzorem Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu prowadzi śledztwo w sprawie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości różnego rodzaju środków odurzających i psychotropowych w latach 2016 – 2017.

KOMUNIKAT PRASOWY 34

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce pod nadzorem Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu prowadzi śledztwo w sprawie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości różnego rodzaju środków odurzających i psychotropowych w latach 2016 – 2017.
          W toku czynności śledztwa funkcjonariusze Policji zabezpieczyli znaczne ilości środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany, amfetaminy i mefedronu, których łączna waga przekroczyła 1 kilogram, a czarnorynkowa wartość szacowana jest na kwotę około 50.000 złotych.
          Na wniosek Prokuratury Okręgowej  w Ostrołęce  w dniu 12 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wobec trzech mężczyzn, mieszkańców powiatu przasnyskiego. Zarzuty przedstawione podejrzanym obejmują nielegalny udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w celu osiągniecia korzyści majątkowej, zagrożony karami od 2 do 12 lat pozbawiania wolności oraz grzywną, udzielanie środków odurzających i psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zagrożone karą od  roku do lat 10 pozbawiania wolności, oraz nielegalne posiadania środków odurzających i psychotropowych zagrożone karą od roku do lat 10 pozbawiania wolności.

maj 11, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 33

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2017r. Wydział I Śledczy tut. Prokuratury skierował do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Marcinowi D. (l. 41), Andrzejowi T. (l. 29), Łukaszowi K. (l. 27), Grzegorzowi S. (l. 26)...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 33

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2017r. Wydział I Śledczy tut. Prokuratury skierował do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Marcinowi D. (l. 41), Andrzejowi T. (l. 29), Łukaszowi K. (l. 27), Grzegorzowi S. (l. 26) oskarżonym o pobicie A.S., R.J. oraz P.B. w ten sposób, że kopali ich, bili ich rękoma, kijami oraz innymi nieustalonymi przedmiotami po głowach oraz całym ciele, w następstwie czego P.B. doznał obrażeń ciała skutkujących ostrą niewydolnością mózgu z powodu masywnego krwawienia podtwardówkowego w przebiegu urazowego pęknięcia lewej tętnicy kręgowej powodującą zgon wymienionego, tj. o czyn z art. 158 § 3 kk, a nadto przeciwko Marcinowi D. oskarżonemu o posiadanie wbrew przepisom ustawy znacznych ilości środków odurzających, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wobec ww. podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

maj 11, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 32

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2017r. Wydział I Śledczy tut. Prokuratury Okręgowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie przeciwko Aliaksandrowi T....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 32

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2017r. Wydział I Śledczy tut. Prokuratury Okręgowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie przeciwko Aliaksandrowi T. oskarżonego o to, że w okresie od 1 do 22 grudnia 2004r. w W. i K. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, używając przemocy wziął zakładnika w osobie obywatela Wietnamu T. T. T., którego następnie przetrzymywał po uprowadzeniu w m. K., celu zmuszenia jego najbliższych przy użyciu groźby bezprawnej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zapłatę kwoty 300.000 zł w zamian za jego uwolnienie doprowadzając matkę w/w do rozporządzenia mieniem w kwocie 130.000zł; tj. o czyn z art. 252 § 1 k.k. Zarzucony czyn stanowi zbrodnię, za którą grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Wobec wymienionego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

maj 11, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 31

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż Wydział I Śledczy tut. Prokuratury Okręgowej skierował do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Izabeli S. [33l.], Markowi N. [30l.] i Mariuszowi M. [37l.], podejrzanym o...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 31

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż Wydział I Śledczy tut. Prokuratury Okręgowej skierował do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Izabeli S. [33l.], Markowi N. [30l.] i Mariuszowi M. [37l.], podejrzanym o dokonanie w dniu 28 września 2016r. w Ostrołęce rozboju na osobie J.P. z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża i maczety, zaboru w celu przywłaszczenia mienia o łącznej wartości 5.305,01zł oraz spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonego [art. 280 §2 k.k.].

Tym samym aktem oskarżenia Izabeli S. i Mariuszowi M. zarzucono:
- czerpanie korzyści majątkowej w kwocie 20.000zł z uprawiania prostytucji przez K.O. i A.M., stosowania wobec nich przemocy w celu zmuszania do prostytucji [art. 204 §2 k.k. i art. 203 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.];
- czerpanie korzyści majątkowej w kwocie 182.500zł z uprawiania prostytucji przez E.O., [art. 204 §2 k.k.];
- wymuszenie rozbójnicze na osobie E.O. i żądanie wydania im kwocie 20.000zł w zmian za zezwolenie na odstąpienie od uprawniania prostytucji [art. 282 k.k.];
- kierowanie gróźb karalnych pozbawienia życia wobec rodziny E.P. i J.P. z Ostrołęki [art. 190 §1 k.k.];

Markowi N. zarzucono też dopuszczenie się:
- usiłowania wymuszenia rozbójniczego z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża na osobie V.K., podczas którego groził pokrzywdzonej spowodowaniem obrażeń ciała zażądał wydania kwoty po 1.000zł miesięcznie w zamian za pozwolenie na uprawnianie prostytucji na terenie Ostrołęki [art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 282 k.k.]
- posiadania w dniu 30 września 2016r. w miejscowości L. wbrew przepisom ustawy środków odurzających w postaci marihuany [art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii]
- znęcania się fizycznie i psychicznie nad A. N. poprzez wszczynanie awantur domowych, stosowanie przemocy, grożenie pozbawieniem życia, używanie niej słów wulgarnych uznanych powszechnie za obelżywe [art. 207 §1 k.k.]
- uporczywego nękania wobec A.N. poprzez wysyłanie licznych wiadomości sms nawiązywanie połączeń telefonicznych, niepokojenie w miejscu zamieszkania, obserwowania, czym wzbudzał poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszał prywatność oraz kierowanie gróźb uszkodzenia ciała, pozbawienia życia, oblania kwasem, spaleniem mieszkania [art. 190a §1 k.k. i art. 190 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.]

Tym samym aktem oskarżenia Mariuszowi M. i Kamilowi M [28l.]. zarzucono popełnienie usiłowania wymuszenia rozbójniczego na osobie M.C., podczas którego używali przemocy czym spowodowali u pokrzywdzonej obrażenia ciała oraz stosowali groźbę bezprawną wywiezienia do lasu i pozbawienia życia, zażądał od M.C. i I.T. wydawania im pieniędzy w kwocie 3.000zł tygodniowo, w zamian za pozwolenie na uprawianie prostytucji przez pokrzywdzone, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na postawę pokrzywdzonych i interwencję policji [art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. i art. 157 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.]

Nadto Aleksandrę Z. [22l.] oskarżono o udzielenie pomocy innym osobom w czerpaniu korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez E.O. i K.O. w zamian za co otrzymała korzyść majątkowa w kwocie nie mniejszej niż 15.000zł [art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 204 §2 k.k.]

Wobec Izabeli S., Mariusza M. i Marka N. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.


maj 10, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 30


Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce prowadzone jest postępowanie przeciwko Januszowi C....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 30


Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce prowadzone jest postępowanie przeciwko Januszowi C. Wymienionemu przedstawiono zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad członkami rodziny, tj. żoną i dziećmi oraz spowodowania obrażeń ciała żony. Do zdarzeń przestępczych miało dochodzić w okresie od marca 2016r. do 5 maja 2017r. Janusz C. jest mieszkańcem jednej z miejscowości na terenie gm. Rzekuń.
Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce, Sąd zastosował wobec Janusza C. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

Strona 1 z 47  > >>Następna strona: Status prawny