Strona główna

Strona 1 z 27  > >>

kwi 28, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

  PO III G 212. 12. 2016

 

 WYKONAWCY

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce z siedzibą  przy ul. Kościuszki 19 w Ostrołęce zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na implementację w  obiekcie siedziby prokuratury kompensatora mocy biernej. W chwili obecnej w obiekcie generowana jest  moc bierna o charakterze indukcyjnym (tzw. moc bierna oddana). Dane dotyczące przyłącza określono w załączniku nr 1.

 PO III G 212. 12. 2016

  WYKONAWCY

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce z siedzibą  przy ul. Kościuszki 19 w Ostrołęce zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na implementację w  obiekcie siedziby prokuratury kompensatora mocy biernej. W chwili obecnej w obiekcie generowana jest  moc bierna o charakterze indukcyjnym (tzw. moc bierna oddana). Dane dotyczące przyłącza określono w załączniku nr 1.

Implementacja kompensatora mocy biernej będzie przebiegać w dwóch etapach:

etap I – przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie, wykonanie niezbędnych pomiarów,  przemierzenia obciążenia poszczególnych faz w różnym czasie, sformułowanie założeń oraz dobór odpowiedniego kompensatora mocy biernej,

etap II – montaż kompensatora w obiekcie, uruchomienie oraz wdrożenie wraz ze szkoleniem obsługi technicznej pracowników prokuratury, jak również obserwacja pełnego okresu rozliczeniowego przyjętego u lokalnego OSD.

Prace wymienione w I etapie będą podstawą do zlecenia realizacji II etapu prac związanych z implementacją mocy biernej w budynku tutejszej prokuratury okręgowej.

Proszę o podanie kosztu wykonania powyższych prac oddzielnie dla I etapu i II etapu. Oferty należy składać do dnia 16 maja 2016 roku na adres Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, faxem na nr 29 767 0 740.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny z panem Janem Grzyb nr tel. 29 767 0 708

Załacznik (plik PDF)

PROKURATOR OKRĘGOWY

Dorota Łada 

 

kwi 28, 2016
Kategoria: Listy gończe

 

 Poszukiwana listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Danuta Romańczyk

 

Imię i nazwisko:

Danuta Romańczyk 

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Henryk

Data i miejsce urodzenia:

14 maja 1965., Sulęcin Szlachecki

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

07-300 Sulęcin Szlachecki 60

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

1Ds 57/2014  Prokuratury Rejonowej
w Ostrowi Mazowieckiej 

 

 

kwi 26, 2016
Kategoria: Oferty pracy

  PO I K 1112.5.2016

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce

o konkursie na stanowisko asesora

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski.

 PO I K 1112.5.2016

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce

o konkursie na stanowisko asesora

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski.

Zgodnie z art. 75 § 1 pkt 1-4 i 6 w zw. z art. 173 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177) asesorem może być mianowany ten, kto:

1.            posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

2.            jest nieskazitelnego charakteru;

3.            ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4.            jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora;

5.            złożył egzamin prokuratorski  lub  sędziowski.

 

Osoby zainteresowane mianowaniem na stanowisko asesora prokuratury i spełniające kryteria ustawowe mogą składać wymagane dokumenty do Prokuratury Okręgowej
w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka do dnia 15 czerwca 2016 r.

Do wniosku (zgłoszenia) należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, a w szczególności kopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy i psychologa oraz aktualną informację z KRK.

Po zakończonym konkursie osoby niezakwalifikowane będą mogły odebrać dołączone do zgłoszenia dokumenty; dokumenty te zostaną zniszczone w wypadku nieodebrania w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku konkursu.

                Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 29 767 07 28; sprawę prowadzi Pani Katarzyna Strzelczyk.

                Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl. w zakładce informacje>oferty pracy.

                                                                                  Prokurator Okręgowy

                                                                                         Dorota Łada

kwi 15, 2016
Kategoria: Ogłoszenia

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 
               w Ostrołęce

Ostrołęka, 2016-04-13

V Ds.50/08

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

          Na podstawie art.6 ust.5 Ustawy z dnia 18-10-2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz. U. nr 208 poz.1537) Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce...

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
               w Ostrołęce

Ostrołęka, 2016-04-13

V Ds.50/08

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

          Na podstawie art.6 ust.5 Ustawy z dnia 18-10-2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz. U. nr 208 poz.1537) Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, jako przechowujący depozyt w postaci zegarka m-ki PULSAR z metalową bransoletką koloru żółtego, o numerze fabrycznym 470666, 470666, zabezpieczony w sprawie VDs.50/08 (poprzednia sygnatura VDs.11/06, VDs.84/06, VDs.9/08), dotyczącej napadów rabunkowych dokonywanych z posłużeniem się bronią palną, tj. o czyny z art.280§2 k.k. wzywa wszystkie osoby uprawnione do odbioru depozytu.
          W przypadku nieodebrania depozytu w ciągu 3 lat od daty wezwania nastąpi jego likwidacja poprzez przekazanie praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Wykonująca zadania

Prokuratora Okręgowego

Edyta Książek-Radomska

 

Plik do pobrania:
Wezwanie do odbioru depozytu.pdf

 

kwi 15, 2016
Kategoria: Listy gończe

       

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Piotr Traczyk

 

         

Imię i nazwisko:

Piotr Traczyk

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Kazimierz

Data i miejsce urodzenia:

27 kwietnia 1974; Warszawa

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

ul. 11 Listopada 38 m. 15; 07-200 Wyszków

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209 § 1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

2Ds 92/15 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Strona 1 z 27  > >>Następna strona: Status prawny