Strona główna

Strona 1 z 58  > >>

pa 17, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.32.2017
Rej. zam.29.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

 

PO VII WB 262.32.2017
Rej. zam.29.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

I. Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 3. Wyszczególnienie asortymentu zostało zawarte w tabeli formularza ofertowego.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Kryteria wyboru ofert:
 cena – waga  80 %

           C najn.
Co =  ------------- x 80
           C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

    termin realizacji dostawy– waga 20%
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt
od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

IV. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

V. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 do dnia 20.10.2017r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokó7j nr 35, nr fax 29 767 07 40, email: bpakula@prokuratura.ostroleka.pl

VI. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

VII. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

Załączniki.docx

pa 17, 2017
Kategoria: Ogłoszenia

 

Komunikat

Uprzejmie informuję, iż 10 listopada 2017r. /piątek/ jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy inny niż niedziela dla wszystkich pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i w Prokuraturach Rejonowych okręgu ostrołęckiego.

Prokurator Okręgowy

 

Komunikat

Uprzejmie informuję, iż 10 listopada 2017r. /piątek/ jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy inny niż niedziela dla wszystkich pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i w Prokuraturach Rejonowych okręgu ostrołęckiego.

Prokurator Okręgowy

pa 12, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 61


Prokuratura Okręgowa informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Józefowi M., podejrzanego o to że:

 

KOMUNIKAT PRASOWY 61


Prokuratura Okręgowa informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Józefowi M., podejrzanego o to że:

1.  W dniu 8 października 2017r. w Ostrowi Mazowieckiej naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy KPP w Ostrowi Maz. […] w ten sposób że kopał policjantów po nogach i szarpał za mundury, przy tym groził pozbawieniem życia wymienionym funkcjonariuszom i członkom ich rodzin oraz znieważył ich słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, podczas i w związku z pełnieniem przez funkcjonariuszy obowiązków służbowych wynikających z podjętej interwencji czym, stosując przemoc i groźbę bezprawną, wywierał wpływ na czynności urzędowe organu państwowego tj. o czyn z art. 222§1 kk. i art. 224§ 1 kk i art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk.

2.  W dniu 8 października 2017r. w Ostrowi Mazowieckiej obiecał funkcjonariuszom KPP w Ostrowi Mazowieckiej […] udzielić korzyści majątkowej w kwocie 6 tyś. zł, a następnie 12 tyś. zł w związku z pełnioną przez wymienionych funkcją publiczną, w zamian za odstąpienie od wykonania czynności służbowych związanych z podjętą interwencją, tj. o czyn z art. 229 § 1 kk. 

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

 
pa 11, 2017
Kategoria: Listy gończe

 

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Jacek Pniewski

 

 

Imię i nazwisko:

Jacek Pniewski

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Jan

Data i miejsce urodzenia:

28 kwietnia 1980r., Rypin

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

01-459 Warszawa, ul. Rydygiera 13a m. 95

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209 § 1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

1 Ds. 606/14 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej 

 

 

pa 4, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 60

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie prowadzi śledztwo PR 2 Ds. 386.2017 przeciwko Krystianowi Ł. [25 l.] podejrzanego o usiłowanie zabójstwa oraz posiadanie środków psychotropowych...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 60

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie prowadzi śledztwo PR 2 Ds. 386.2017 przeciwko Krystianowi Ł. [25 l.] podejrzanego o usiłowanie zabójstwa oraz posiadanie środków psychotropowych.
Krystianowi Ł. przedstawiono zarzuty tego że:

1) W dniu 20 września 2017r. w N. gm. Zabrodzie działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, usiłował dokonać zabójstwa Mateusza M. w ten sposób, że przebywając z nim w samochodzie osobowym marki Toyota nr rej. […] i zajmując przedni fotel pasażera, zadał siedzącemu na miejscu kierowcy pokrzywdzonemu, trzymanym w ręku nożem zadał cięcie w okolicy szyi, powodując obrażenia ciała w postaci rany ciętej szyi, naruszające czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
2) W dniu 21 września 2017r. w R.N. gmina Wyszków działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał substancje psychotropowe w postaci m.in. mefedronu o wadze brutto 3,591 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wobec Krystiana Ł. stosowane jest tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Strona 1 z 58  > >>Następna strona: Status prawny