Strona główna

Strona 1 z 28  > >>

maj 22, 2015
Kategoria: Listy gończe

 

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Dawid Kami Dębek

 

   

Imię i nazwisko:

Dawid Kami Dębek

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Dariusz

Data i miejsce urodzenia:

29 grudnia 1986r., Ostrów Mazowiecka

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

Ostrów Mazowiecka, ul. Małkińska 58

Zawód:

Technik elektryk

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 286 § 1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

1 Ds. 764/14  Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

maj 22, 2015
Kategoria: Listy gończe

 

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce: Adam  Gieryk

 

   

Imię i nazwisko:

Adam  Gieryk

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Stanisław

Data i miejsce urodzenia:

27 listopada 1981r., Myszyniec

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

Myszyniec Koryta 28

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209§1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

2 Ds. 707/13 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce

 

maj 22, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 Ostrołęka, dnia 22  maja 2015r.

VII G 25/18/15
ZP-2/15

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka w prowadzonym przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem nr zamówienia 72265 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 wyjaśnia stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,  z późn. zm.) zwaną dalej Pzp.

 

Ostrołęka, dnia 22  maja 2015r.

VII G 25/18/15
ZP-2/15

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka w prowadzonym przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem nr zamówienia 72265 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 wyjaśnia stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,  z późn. zm.) zwaną dalej Pzp.

Pytanie:
Jaką kwotę pieniężną Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie poszczególnych części przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pragnie zauważyć, że Wykonawcom przysługują uprawnia do zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zatem to pytanie nie odnosi się do treści SIWZ.
Zgodnie z art. 86 pkt. 3 Ustawy Pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

   Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska

 

Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

 

maj 19, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

Ostrołęka: Świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem
Numer ogłoszenia: 72265 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

SIWZ wraz z załącznikami.docx

SIWZ  wraz z załącznikami.pdf

 

 

Ostrołęka: Świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem
Numer ogłoszenia: 72265 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

SIWZ wraz z załącznikami.docx

SIWZ  wraz z załącznikami.pdf

 

maj 18, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
          w  Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 18 maja 2015r.

III G 25/ 17 /15
Rej. zam. 8 /15

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 14.05.2015r. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę kodeksów informuje, iż zmianie ulegają zapisy zapytania ofertowego na:

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
            w  Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 18 maja 2015r.

III G 25/ 17 /15
Rej. zam. 8 /15

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 14.05.2015r. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę kodeksów informuje, iż zmianie ulegają zapisy zapytania ofertowego na:

1) Termin i miejsce składania ofert: do 26 maja 2015r. do godz.11:00 w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 34 (III piętro), nr fax. 29 767 07 40.
2) Termin realizacji zamówienia: do dnia 08.06.2015r.
3) Warunki płatności: po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.

 

   Prokurator Okręgowy
           w Ostrołęce

Edyta Książek- Radomska

 

Załącznik:
Informacja o zmianie tresci zapytania ofertowego.pdf

 

Strona 1 z 28  > >>Następna strona: Status prawny