Strona główna

Strona 1 z 20  > >>

cze 30, 2015
Kategoria: Oferty pracy

Ostrołęka, 2015-06-30

PROKURATURA  OKRĘGOWA
          w  O s t r o ł ę c e

I K 1112/5/15

 

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

 

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  zwolniony został 1 etat asesorski w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku.

 

Ostrołęka, 2015-06-30

PROKURATURA  OKRĘGOWA
          w  O s t r o ł ę c e

I K 1112/5/15

 

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

 

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  zwolniony został 1 etat asesorski w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku.

          Osoby zainteresowane mianowaniem na stanowisko asesora prokuratury i spełniające kryteria ustawowe mogą składać wymagane dokumenty do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka do dnia 15 lipca 2015r.

          Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1-4 i 6 w zw. z art. 100 ust. 1 ustawy o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011, nr 270, poz. 1599 ze zm.), asesorem może być mianowany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora;
5. złożył egzamin prokuratorski  lub  sędziowski.

          Do wniosku (zgłoszenia) należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, a w szczególności kopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy i psychologa oraz aktualną informację z KRK. 

          Po zakończonym konkursie osoby niezakwalifikowane będą mogły odebrać dołączone do zgłoszenia dokumenty; dokumenty te zostaną zniszczone w wypadku nieodebrania w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku konkursu.

          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 29 767 07 28; sprawę prowadzi Pani Katarzyna Strzelczyk.

          Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl. w zakładce informacje>oferty pracy.

 

   Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska

 

cze 23, 2015
Kategoria: Listy gończe

  

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Marcin Słowicki

 

    

Imię i nazwisko:

Marcin Słowicki

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Franciszek

Data i miejsce urodzenia:

01.04.1980r.; Warszawa

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

Brewski Zakościelne 2; 07-323 Zaręby Kościelne

Zawód:

mechanik, operator maszyn i urządzeń rolniczych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 58 ust. 1  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

2 Ds. 48/15  Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

cze 17, 2015
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

Prokurator Okręgowy

lub wyznaczony prokurator

przyjmuje interesantów

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

a ponadto w poniedziałek w godz. 15:30 - 18:00

 

 

Prokurator Okręgowy

lub wyznaczony prokurator

przyjmuje interesantów

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

a ponadto w poniedziałek w godz. 15:30 - 18:00

 

cze 11, 2015
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

I A 060/1/15

 

Komunikat Prasowy 3/15

 

          Postanowieniem z dnia 26.05.2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wobec Marcina S., podejrzanego o to, że:

 

 

I A 060/1/15

 

Komunikat Prasowy 3/15

 

          Postanowieniem z dnia 26.05.2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wobec Marcina S., podejrzanego o to, że:
w okresie od 6 grudnia 2014 r. do 24 maja 2015r. w Ostrowi Mazowieckiej znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją babcią Zofią S. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których popychał ją, wyzywał słowami wulgarnymi, szarpał, dusił, groził pozbawieniem życia. Ponadto w dniu 24 maja 2015r. w Ostrowi Mazowieckiej podczas awantury domowej szarpał, dusił, zasłaniał twarz rękoma Zofii S. w wyniku czego doznała ona obrażeń ciała w postaci powierzchownego punktowego otarcia naskórka (zadrapania) na policzku prawym w okolicy jarzmowej, powierzchownego punktowego otarcia naskórka na skórze twarzy pod nosem, 

tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk


    Prokurator Okręgowy 

Edyta Książek – Radomska 

 

maj 27, 2015
Kategoria: Ogłoszenia

 

I K 1500/123/15
I A 021/30/15

Komunikat

 

Uprzejmie informuję, iż dzień 05 czerwca 2015r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

 

Prokurator Okręgowy

 

 

I K 1500/123/15
I A 021/30/15

Komunikat

 

Uprzejmie informuję, iż dzień 05 czerwca 2015r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

 

Prokurator Okręgowy

 

Strona 1 z 20  > >>Następna strona: Status prawny