Strona główna

Strona 1 z 41  > >>

mar 22, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

  PO VII WB 262. 7.2017

Rej. zam.  5.2017                                                                 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości.

 PO VII WB 262. 7.2017

Rej. zam.  5.2017                                                                 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości.

 

     I.          Opis przedmiotu zamówienia- zawarty w tabeli formularza ofertowego.

  II.          Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III.          Warunki wymagane od Wykonawców:

¾   sporządzenie oferty zgodnie z wzorcowym formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,

¾  oferowane produkty muszą posiadać co najmniej sześciomiesięczny okres przydatności do użycia licząc od dnia dostawy.

 

IV.          Kryteria wyboru ofert:

cena – 80 %.

       Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                    C najn.

        Co =  ------------- x 80

                    C of

 

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of          - cena badanej oferty.

        

termin realizacji dostawy– waga 20%

następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt

od 2 do 4 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt

od 5 do 6 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

 

 

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 6 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

 

  V.          Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym faksem, pocztą elektroniczną (skan oferty w PDF)  bądź osobiście.

 

VI.          Termin i miejsce składania ofert: do 27 marca 2017r. do godz. 10:00. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 35, email bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub fax. 29 767 07 40.

VII.          Termin realizacji: do 31 grudnia 2017r.

VIII.       Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  

Załącznik:

1.      formularz ofertowy  

2.     wzór umowy 

3.   skan dokumentów

 

 

 

 

mar 21, 2017
Kategoria: Oferty pracy

 Komunikat

dot. konkursu sygn. PO IV WOS 1111.12017 na dwa stanowiska asystenta prokuratora

 

 

  Komunikat

dot. konkursu sygn. PO IV WOS 1111.12017 na dwa stanowiska asystenta prokuratora

pełna trześć komunikatu (plik PDF)

mar 17, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

            KOMUNIKAT PRASOWY 18

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Wydział I Śledczy tut. Prokuratury nadzoruje śledztwo dotyczące zdarzenia z dnia 18 lutego 2017 roku, które miało miejsce w gminie Zatory w następstwie, którego śmierć poniósł mężczyzna w wieku 24 lat, mieszkaniec powiatu pułtuskiego. Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku.

KOMUNIKAT PRASOWY 18

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Wydział I Śledczy tut. Prokuratury nadzoruje śledztwo dotyczące zdarzenia z dnia 18 lutego 2017 roku, które miało miejsce w gminie Zatory w następstwie, którego śmierć poniósł mężczyzna w wieku 24 lat, mieszkaniec powiatu pułtuskiego. Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku.

W toku prowadzonego śledztwa zarzuty przedstawiono czterem osobom. Tomasz P. oraz Łukasz W. stanęli pod zarzutem popełnienia przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 k.k., zaś Piotr R. oraz Kamil G. przestępstwa utrudniania postępowania karnego w niniejszej sprawie, to jest przestępstwa z art. 239 k.k.

Ostatni ze sprawców Łukasz W., który stanął pod zarzutem zabójstwa, został zatrzymany w dniu 14 marca 2017r. Wobec wszystkich podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze. Wobec Tomasza P., Łukasza W. oraz Kamila G. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast względem Piotra R. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

mar 13, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 17

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce,  informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce  nadzoruje dochodzenie w sprawie oszustwa na szkodę Heleny O., tj. o czyn z art.286§ 1 kk. 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 17

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce,  informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce  nadzoruje dochodzenie w sprawie oszustwa na szkodę Heleny O., tj. o czyn z art.286§ 1 kk. 
          W toku postępowania ustalono, że w dniu 23.02.2017 roku w godzinach przedpołudniowych na telefon stacjonarny pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna podający się za jej siostrzeńca. Oświadczył on, że miał wypadek drogowy i potrzebuje pieniędzy. Mężczyzna ten powiedział Helenie O., że ktoś przyjdzie po pieniądze, gdyż on osobiście nie może ich odebrać. Pokrzywdzona podała w trakcie rozmowy informację dotyczącą wysokości swoich oszczędności oraz banku, w którym są ulokowane. Chciała pomóc siostrzeńcowi, dlatego udała się do banku wypłaciła kwotę 11500 złotych. Gdy wracała do domu, przed klatką schodową budynku czekał na pokrzywdzoną młody mężczyzna, który stwierdził, że przysłał go po pieniądze jej siostrzeniec. Przeszli do mieszkania kobiety. Mimo, że nie chciała ona wydać pieniędzy obcej osobie, w końcu przekazała pieniądze. Dopiero po wyjściu mężczyzny zadzwoniła do siostrzeńca i w trakcie rozmowy zorientowała się, że nie dzwonił on do niej, że nie miał żadnego wypadku i jest w tej chwili w pracy. Pokrzywdzona o oszustwie zawiadomiła Komendę Miejską Policji w Ostrołęce.

 

mar 13, 2017
Kategoria: Oferty pracy

 

PO IV WOS 000.2.2017

 

          Działając na podstawie art. 50 §,5 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016, poz. 177) zwołuję w dniu 23 marca 2017 r. o godzinie 12.00 posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. 

 

 

PO IV WOS 000.2.2017

 

          Działając na podstawie art. 50 §,5 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016, poz. 177) zwołuję w dniu 23 marca 2017 r. o godzinie 12.00 posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. 
          Przedmiotem obrad będzie wyrażenie opinii o kandydatach na wolne stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce. 

 

Prokurator Okręgowy
     Dorota Łada

Strona 1 z 41  > >>Następna strona: Status prawny