Strona główna

Strona 1 z 32  > >>

lip 10, 2014
Kategoria: Oferty pracy

Sygnatura konkursu I K 1110/1/ 14

          Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, w dniu 9 lipca 2014 roku podjęła uchwałę:

 

Sygnatura konkursu I K 1110/1/ 14

 

          Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, w dniu 9 lipca 2014 roku podjęła uchwałę:

1. Do odbycia stażu urzędniczego w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zakwalifikować Panią  Anetę Pierzchała, która uzyskała łącznie po trzech etapach największą ilość punktów.

          Powyższa uchwała została zaakceptowana przez Prokuratora Okręgowego w dniu dzisiejszym.

 

 

     Prokurator Okręgowy

Edyta Książek – Radomska

lip 2, 2014
Kategoria: Oferty pracy

 Sygn konkursu I K 1110/1/14

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 47/14 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2014 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę następującej treści:

 

 Sygn konkursu I K 1110/1/14

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 47/14 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2014 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę następującej treści:

1.       Dopuścić do trzeciego etapu konkursu wszystkich kandydatów, którzy uzyskali ogólną liczbę co najmniej 10 pkt,

2.       Ustalić następującą listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu:

·         Pierzchała Aneta 12 pkt;

·         Bziukiewicz Karolina 11 pkt;

·         Mazur Monika 10 pkt; 

3.       Przyjąć, że z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać od  0 do 4 punktów ,

4.       Termin rozmów kwalifikacyjnych ustalić na 9 lipca  2014  roku na godzinę 1000 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.

5.       Niniejszą uchwałę ogłosić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz w na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce.

   

Prokurator Okręgowy

               wz

      Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego

           Roman Motas

lip 1, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 1 lipca 2014r.

VII G 25/23/14
Rej. zam. 15/14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: Świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich

          Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania na świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich wybrano oferty nw. firm:

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 1 lipca 2014r.

VII G 25/23/14
Rej. zam. 15/14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: Świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich

          Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania na świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich wybrano oferty nw. firm:

w części  I:

Dom Pogrzebowy Arka,
ul. Sienkiewicza 41,
07-410 Ostrołęka

w części II:

Zakład Pogrzebowy
ul. Kościuszki 16
07-300 Ostrów Mazowiecka

w części  III:

GLOB s.c.,
ul. Liliowa 11,
06-200 Maków Maz

w części  IV:

GLOB s.c.,
ul. Liliowa 11,
06-200 Maków Maz

w części  V:

Dom Pogrzebowy,
ul. Świętojańska 12, ul. Kościuszki 78
06-100 Pułtusk

w części  VI:

Dom Pogrzebowy Czyżak
ul. Pułtuska 177
07-200 Wyszków

Oferty ww. wykonawców spełniają warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty.
W kryterium cena 100 %  uzyskali  100 pkt.

   Prokurator Okręgowy

Edyta Książek Radomska

 

 

cze 26, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 26 czerwca 2014r.

VII G.25/23/14
Rej. zam. 15/14

 

Informacja o zmianie treści

          Uprzejmie informuję, iż zmianie ulega treść zapytania ofertowego w pkt. 9 odnośniki dot. wykazów sprzętu i usług, które otrzymują brzmienie:

 

Ostrołęka, dnia 26 czerwca 2014r.

VII G.25/23/14
Rej. zam. 15/14

 

Informacja o zmianie treści

          Uprzejmie informuję, iż zmianie ulega treść zapytania ofertowego w pkt. 9 odnośniki dot. wykazów sprzętu i usług, które otrzymują brzmienie:

- wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, jakim dysponuje lub będzie dysponował wykonawca w okresie realizacji zamówienia (potwierdzone odpowiednimi dokumentami) zał. nr 5,
- wykaz min. 1 usługi odpowiadający swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.

 

    Prokurator Okręgowy
            w Ostrołęce

Edyta Książek- Radomska

 

cze 24, 2014
Kategoria: Oferty pracy

 

OGŁOSZENIE

Sygnatura konkursu I K 1110/1/14

          Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem 47/14 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę o ustaleniu listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia II etapu konkursu na staż urzędniczy.

 

OGŁOSZENIE

Sygnatura konkursu I K 1110/1/14

          Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem 47/14 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę o ustaleniu listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia II etapu konkursu na staż urzędniczy.

1.    Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu:

•    Brzostek Marta Anna
•    Bziukiewicz Karolina
•    Chojnicka Beata
•    Gałka Magdalena Małgorzata
•    Kaczmarczyk Sylwia
•    Kubeł Kamila
•    Matjasik Paulina
•    Mazur Monika
•    Mierzejewska Monika
•    Mrozek Magdalena
•    Pierzchała Aneta
•    Rutkowska Wioletta
•    Rzodkiewska Agnieszka
•    Zawojek Krystyna

2.    Termin II etapu ustalić na dzień 2 lipca br. godz. 10:00, miejsce - sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 19.

 

Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska

 

Strona 1 z 32  > >>Następna strona: Status prawny